Oferta educativa

L’Estació de la música va obrir les portes l’octubre del 2017, moguts per un afany de servei a la música i a l’educació amb l’objectiu d’oferir un ensenyament musical de qualitat, amb rigor professional i innovació pedagògica dirigida especialment als infants i joves de 3 a 18 anys, i també als adults de totes les edats que desitgin endinsar-se en el món de la música. Per tal d’arribar a tots els alumnes, a l’escola apliquem una metodologia respectuosa amb la diversitat de capacitats, interessos i motivacions. El nostre projecte educatiu permet als alumnes fer un aprenentatge significatiu, vinculant estretament els aprenentatges conceptuals i teòrics amb els pràctics.

Per nosaltres, la música és més que una extraescolar. És aprendre a viure la música, a gaudir-la, conèixer nens, nenes i joves d’altres escoles i conviure en un ambient obert i proper.

PETITS MUSICS

i3, i4, i5

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

Vols que el fill/a gaudeixi de la música i els seus beneficis?


Descobrim la música a través de l’experiència sensorial: jocs, cançons, instruments, contes i danses!

Als jocs, cançons i danses hi afegim els primers conceptes de prelectura i prescriptura musical fent un treball sensorial i vivencial de l’oïda, el ritme, la veu i altres aspectes musicals com el moviment a través de cançons, jocs, expressió corporal i pràctica instrumental en grup amb instruments Orff.

No hem d’entendre aquesta classe com un mer preparatori al llenguatge Musical; la seva visió és molt més àmplia, ja que es pretén desenvolupar totes les capacitats expressives, creatives, musicals i motrius que beneficiaran el nen/a en el desenvolupament integral de la seva personalitat. El nen ha d’impregnar-se de la matèria primera de la música: el so; descobrir-ho, explorar-lo, manipular-lo i conèixer-lo. Sentir la música en el seu cos, expressar-se a través d’ella i fer que sigui una part integrant de si mateix. Per a això, en aquestes classes es recorre a tot el material i vies d’expressió que tinguem al nostre abast, des de la dansa, el gest, el cos com a instrument, els instruments de petita percussió, la veu amb totes les seves possibilitats, l’audició de contes i cançons, etc.

INICIACIÓ I ELEMENTAL

Dels 6 als 15 anys

Aprenentatge d’inicial a bàsic

Treball progressiu del llenguatge musical en tots els seus aspectes, ritme, educació de l’oïda, lectura, audició, conceptes teòrics, etc. Treball pràctic i col·lectiu amb instruments Orff Es pot iniciar l’estudi de l’instrument individual i col·lectiu i participar de la pràctica instrumental en grup amb diferents formacions de l’escola.

El Programa Bàsic (Nivell Elemental) tindrà un doble objectiu, per una banda el d’oferir uns estudis musicals que contribueixin a la formació humana, cívica i artística dels nois i noies, tan individual com col•lectivament, al desenvolupament de la seva pròpia sensibilitat i que promoguin la pràctica individual i col•lectiva de la música i el cant. 

JOVES I ADULTS

Dels 16 a adult

I després de l’aprenentatge bàsic? 

Nivell mitjà i professional.

Aquest pla d’estudis està adreçat als alumnes que tenen interès a seguir la seva formació musical amb més flexibilitat. Ofereim una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la interpretació tant individual com en grup i garantitza els coneixements necessaris per realitzar una prova d’Accés als alumnes que desitgin accedir a un Grau Professional i continuar els seus estudis de manera reglada.

AULA OBERTA

Programa adaptat

Per a tots els públics

Els continguts d’aquest programa específic s’adreça a tots aquells nens i nenes, joves i adults amb inquietuds musicals amb coneixements bàsics o sense.

L’escola Estació de la música  vol també donar resposta a les demandes de formació musical de les persones adultes, que en no haver-se pogut iniciar en els estudis musicals de més joves, tenen ganes de fer-ho, o bé que tenen ganes de continuar uns estudis ja iniciats i que en algun moment van haver de deixar.