INSCRIPCIÓ AL CASAL MUSICAL 2021

El casal d’estiu de l’escola l’Estació de la música s’adapta a les mesures de seguretat i higiene dictaminades per la Generalitat com a mesura de prevenció de la COVID-19, per tal de garantir la protecció dels infants i joves que hi participin. Algunes de les mesures són:

 • Grups fins a 10 membres.
 • Mínim d’un monitor/a per grup, que es relacionarà sempre amb els mateixos infants/joves.
 • Les entrades i les sortides dels casals es faran de forma esglaonada.
 • Es vetllarà pels dos metres de distància entre cada infant/jove.
 • Els participants no han de tenir COVID-19 ni símptomes, ni haver conviscut amb algú infectat en els darrers 14 dies.
 • Cal aportar el calendari de vacunes actualitzat.
 • La tutoria legal de l’infant/jove haurà de signar una declaració responsable.
 • Les activitats es faran preferentment a l’aire lliure i es vetllarà pels dos metres de distància.
 • El personal dels casals es forma en prevenció.
 • Rentat de mans de forma correcta i continuada.
 • Ús de mascareta en moments excepcionals, quan no es pugui mantenir la distància de 2 metres.
 • Si es fan excursions, caldrà utilitzar la mascareta a l’interior del transport.
 • Es desinfectarà a diari els elements que es facin servir a cada activitat.
 • Al servei de menjador, els plats i utensilis seran individuals.”22

El protocol íntegre de mesures de la Generalitat el podeu llegir aquí

Podeu fer la inscripció online o descarregant-la i entregar-la a l’escola, per correu electrònic o enviant una captura al whatsapp de l’escola!

Dades de contacte

* Especifica quines són les setmanes que t'interessen al camp de comentaris.

BENVINGUTS AL CASAL MUSICAL!

Per a quines edats?
Està organitzat per a nens i nenes de 5 a 12 anys.
Podeu apuntar-vos a 1, 2, 3 4 o 9 setmanes.

Important: Hi haurà d’haver un mínim de 6 participants cada setmana, les setmanes que no arribin al mínim no s’hi farà casal.

Què farem?
Música, teatre, dansa, jocs i molta diversió!
 
 En quins horaris?
Casal de matí:  
 • 9’00h 13’00h 
Serveis d’acollida:
 • de 8’30h a 9’00h
 • de 13’00h a 13’30h
Preus
Detallats en el fulletó informatiu on podeu visualitzar aquí.
 
Inscripcions
Per telèfon, correu electrònic o inscripció On Line, per a la comoditat de tots!
 
Lloc del Casal
Escola l’Estació de la música
C/ Estació, 10
17846 – Mata (Porqueres)
Tel: 682189699
 
L’escola l’Estació de la música es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte organitzatiu per a la millora del funcionament del casal.