Cant coral i teatre musical

CANT CORAL & MOVIMENT

L’activitat de cor engloba moltes altres branques de l’educació musical. L’activitat se centra en el desenvolupament vocal dels alumnes, potenciant la veu com un instrument més a què poder treure molt partit. En el cor no només s’aprèn a cantar, s’aprèn a utilitzar la veu correctament, s’aprenen tècniques de respiració i relaxació muscular, però també s’aprenen danses i moviments que s’utilitzen en les cançons. En resum, l’activitat de cor engloba una sèrie de tècniques i recursos musicals molt variats.

VALORS QUE APORTA

Un dels punts forts de l’activitat de cor és el treball de la cooperació. En el cor s’ensenyen uns valors de companyonia i respecte cap als altres, ja que en un cor no només cal una veu, sino, la unió entre totes les veus i l’empatia per part de tots i totes que surti aviat una obra o una dansa. Amb la música s’ensenyen valors com l’esforç o la responsabilitat, valors que després es fan servir en el dia a dia. Aquests valors es treballen en un cor, a més d’intentar que els alumnes i les alumnes aprecien la música vocal i reconeguin la importància que té aquesta.

TEATRE MUSICAL BROADWAY!

Divertir-se, inventar, interpretar històries, jugar, fer amics!

Amb el teatre el nen augmenta la seva autoestima, aprenen a respectar i conviure en grup, coneixen i controlen les seves emocions, descobreixen el que és la disciplina i la constància en el treball, a més de desenvolupar-se entre el públic i és ideal per ajudar els nens a desenvolupar l’expressió verbal i corporal, i a estimular la seva capacitat de memòria i la seva agilitat mental.

No t’ho pensis més!!